Neházejte peníze do kanálu

peníze

Nejen v parných letních dnech se může stát, že ve vaší studně nebude dostatek vody. A stejně na suchu se může octnout také veřejný vodovod ve vaší obci, protože necitlivé zásahy do charakteru naší krajiny v minulosti snížily schopnost zadržovat vodu a snížily také zásoby podzemních vod. I když se vracíme k tradičním remízkům, rušíme meliorace a některým vodním tokům dáváme zase možnost meandrovat, šetření vodou by se mělo stát pravidlem pro firmy, obce, stát i jednotlivé domácnosti. Takové chování je nejen ekologické, ale také ekonomické, protože cena vody zcela určitě nebude v nebližších letech klesat, spíše naopak.

Stejně jako u jiných komodit, také u vody je nejlepší úsporou vodu z vodovodu či studny vůbec nespotřebovat. Pro řadu věcí lze využít například vodu dešťovou, která jinak zcela bez užitku uniká do dešťové kanalizace. Abyste o ni nepřicházeli, musíte přistoupit k instalaci retenční nádrže na dešťovou vodu, které zachycují dešťovou vodu ze střech rodinných i bytových domů. Ta může být následně využita jak pro zálivku trávníku či zahrady, tak pro mytí zahradního náčiní, auta nebo po instalaci pískového filtru dokonce i pro splachování toalet v domě, úklid či praní prádla. Ušetřit tak lze i hektolitry pitné vody týdně.

Retenční nádrže se nabízejí v různém objemu dle velikosti objektu a množství srážek v dané lokalitě. Firma Mravec Plast dodává retenční nádrže, které jsou vyráběny z primárního polypropylenu, tedy z prvoplastu bez příměsi recyklátu, tedy z materiálu prvotřídní kvality. Jen takový polypropylen zaručuje dlouhou životnost retenčních nádrží. Na výběr jsou jak samonosné, tak dvouplášťové i retenční nádrže určené k obetonování, a to ve tvaru kvádru, krychle nebo válce, které jsou určeny do různých typů podloží a pro odlišnou zátěž. S vhodným výběrem nádrže si nechte poradit.

susenky

 

Reklama3 dole

Bonton

společenský magazín pro muže, kteří mají rádi luxus, styl a eleganci